Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire 7 imobile de locuinţe S+P+4E, împrejmuiri, amenajări, racorduri şi branşamente, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 145 A, jud. Cluj. Titular: SC SPUT SA.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire 7 imobile de locuinţe S+P+4E, împrejmuiri, amenajări, racorduri şi branşamente”, propus a fi amplasat în  municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 145 A, jud. Cluj .Titular : SC SPUT SA.,.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 02.03.2012

Documente atasate

Proiect Decizie etapa de incadrare fara EIM - SC SPUT SA