Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire 5 imobile de locuinţe colective, împrejmuiri, amenajări incintă, racorduri şi branşamente, titular: VLAS VICTORIA

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire 5 imobile locuinţe colective, împrejmuiri, amenajări incintă, racorduri şi branşamente, operaţini notariale”, în  municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade, nr. 28, jud. Cluj .Titular : VLAS VICTORIA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 23.11.2011

 

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/ProiectDecizieVLASVICTORIA.doc