Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Refacerea infrastructurii „Oraşului comoară”, modernizare căi de acces spre centrul istoric: Calea Moţilor, str. Memorandumului, str. I.C. Brătianu, str. Avram Iancu, str. Mihail Kogălniceanu”, propus a fi realizat în Cluj Napoca, str. Avram Iancu, I.C. Brătianu, Memorandumului, Calea Moţilor, Mihail Kogălniceanu, judeţul Cluj, titular: MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

ANUNŢ PUBLIC

              Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Refacerea infrastructurii „Oraşului comoară”, modernizare căi de acces spre centrul istoric: Calea Moţilor, str. Memorandumului, str. I.C. Brătianu, str. Avram Iancu,  str. Mihail Kogălniceanu”, propus a fi realizat în Cluj Napoca, str. Avram Iancu, I.C. Brătianu, Memorandumului, Calea Moţilor, Mihail Kogălniceanu,  judeţul Cluj,  titular: MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA.

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30 - 16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

Data afişării pe site: 4 octombrie 2011

strong>