Back

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Desfiintare depozit de produse petroliere ” titular SC PETROM AVIATION SA

ANUNT PUBLIC

      Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Desfiintare depozit de produse petroliere ”, amplasat in localitatea Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, judeţul Cluj . titular SC PETROM AVIATION SA .

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afisarii pe site: 09.12.2011

Documente atasate

Proiect fara EIM Petrom Aviation dezafectare1