Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construirea a 18 case de locuit P + E, imprejmuire si bransamente utilitati” in com. Jucu, sat Jucu de Mijloc, fn, jud. Cluj; titular: CIPCIGAN MARIUS

ANUNT PUBLIC

              Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construirea a 18 case de locuit P + E, imprejmuire si bransamente utilitati” amplasat încom. Jucu, sat Jucu de Mijloc, fn, jud. Cluj; titular: CIPCIGAN MARIUS

             Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30 - 16.30 şi vineri, între orele 8.30 – 13.00,  precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului

Data afisarii pe site: 01.02.2012

Documente atasate

proiectul deciziei - cipcigan marius