Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire locuinte colective P+2E+M+Supanta conform HCL nr. 161 din 14 august 2007” in com. Floresti, str. Florilor, nr. 324 E, 324 D, 324 C, 324 B, 324 A, jud. Cluj; titular: SC CASEMOD INVEST SRL

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire locuinte colective P+2E+M+Supanta conform HCL nr. 161 din 14 august 2007” amplasat  incom. Floresti, str. Florilor, nr. 324 E, 324 D, 324 C, 324 B, 324 A, jud. Cluj; titular: SC CASEMOD INVEST SRL

             Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 8.30 – 16.30,  precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului

Data afisarii pe site: 11.04.2012

Documente atasate

proiectul deciziei - S.C. CASEMOD INVEST S.R.L