Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Amenajare zona de recreere, parc si fantana arteziana” in mun. Campia Turzii, str. Gheorghe Baritiu, fn, jud. Cluj; titular: CONSILIUL LOCAL CAMPIA TURZII

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amenajare zona de recreere, parc si fantana arteziana” amplasat în mun. Campia Turzii, str. Gheorghe Baritiu, fn, jud. Cluj; titular: CONSILIUL LOCAL CAMPIA TURZII

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30 - 16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării pe site: 23 septembrie 2011

strong>