Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Amenajare ansamblu de agrement cu bază sportivă, vestiar, grup sanitar, depozit şi terenuri de sport”, propus a fi realizat în Cluj Napoca, str. Tăietura Turcului, fn, Tetarom I, judeţul Cluj, titular: SC HOIA SPORT PARC SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amenajare ansamblu de agrement cu bază sportivă, vestiar, grup sanitar, depozit şi terenuri de sport, propus a fi realizat în Cluj Napoca, str. Tăietura Turcului, fn, Tetarom I, judeţul Cluj,  titular: SC HOIA SPORT PARC SRL

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30 - 16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului

Data afişării pe site: 12 octombrie 2011

strong>