Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Alimentare cu apă potabilă la baza de salvare Vlădeasa”, propus a fi realizat în comuna Sâncraiu, sat Rogojel, judeţul Cluj, titular: COMUNA SÂNCRAIU

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, încadrul procedurii de evaluare adecvatăde a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvatăşi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: “Alimentare cu apă potabilă la baza de salvare Vlădeasa, propus a fi realizat în comuna Sâncraiu, sat Rogojel, judeţul Cluj, titular: COMUNA SÂNCRAIU.

         Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni, între orele 12.30-17.00; marti-joi, între orele 12.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 05.10.2011

strong>