Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „ Imobil multifunctional, comert, servicii, birouri, hotel si garaj subteran 2S+3D+P+25, amenajare incinta, racorduri si bransamente” in mun. Cluj, Napoca, Calea Floresti, nr. 139, jud. Cluj; titular: SC IMPERIAL DEVELOPMENT SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Imobil multifunctional, comert, servicii, birouri, hotel si garaj subteran 2S+3D+P+25, amenajare incinta, racorduri si bransamente” amplasat înmun. Cluj, Napoca, Calea Floresti, nr. 139, jud. Cluj; titular: SC IMPERIAL DEVELOPMENT SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30 - 16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului

Data afişării pe site: 19 octombrie 2011

strong>