Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul/programul: PUD – Desfiinţare construcţii şi construire imobil de locuinţe colective D+P+E+2ER , titular: Tudor Gheorghe

ANUNT PUBLIC

             „PUD – Desfiinţare construcţii şi construire imobil de locuinţe colective D+P+E+2ER”, Cluj-Napoca str. Mărginaşă, nr.7, jud. Cluj“AGENţIA REGIONALĂ PENTRU PROTECţIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunţă publicului interesat decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe PUD – Desfiinţare construcţii şi construire imobil de locuinţe colective D+P+E+2ER”, Cluj-Napoca str. Mărginaşă, nr.7, jud. Cluj,  titular: Todor Gheorghe, nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară planul propune modificări fără impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 21.11.2011

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/ARPMdecizincadr.TodorGh.jpg