Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare fara EIM_NAPOCAMIN SRL_autoritate

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Balastieră „APAHIDA-NAPOCHIM”, propusa fi amplasat înextravilanul localităţii Apahida – terasa râului Someşul Mic, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – vineri între orele 8:00-16:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

Data afişării pe site: 05 aprilie 2012

Documente atasate

Proiect decizie SC NAPOCAMIN SRL