Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare fara EIM pentru Primaria Comunei Catcau

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Extindere alimentare cu apa potabila in Comuna Catcau, sat Muncel, jud. Cluj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni 12.30-17.00; marti, joi 12.30-16.30, miercuri, vineri 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

Data afişării pe site: 3 noiembrie 2011

strong>