Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA CITCAU

Anunţpublic privind decizia etapei de încadrare

            Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA CÎŢCĂU”, în comuna Cîţcău, jud. Cluj, Titular: COMUNA CÎŢCĂU.

       Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 21.03.2012

Documente atasate

Proiect decizie COMUNA CITCAU