Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Balastiera Rascruci; titular: SC NAPOCAMIN SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: „BALASTIAERĂ RĂSCRUCI-NAPOCAMIN” amplasat în localitatea Răscruci, terasa râului Someşul Mic, titular: S.C. NAPOCAMIN S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni, între orele 12.30-17.00; marti-joi, între orele 12.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 14.09.2011