Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru: PUG Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: Consiliul Local al comunei Bistriţa Bârgăului

ANUNŢ PUBLIC

„Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra necesităţii evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUG Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud,titular: Consiliul Local al comunei Bistriţa Bârgăului, având în vedere ca planul a fost încadrat la art. 5 alin 2 (a) şi (b) din HG 1076/2005, si datorita posibilelor efecte asupra mediului, sănătăţii populaţiei şi asupra ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul comunei Bistriţa Bârgăului

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afişării pe site: 26.03.2012