Back

Anunt public privind decizia de incadrare pentru proiectul Infiintare sctie de productie enzime, Mediesul Aurit, tirular SC XD Food Sciences SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul„Infiinţare secţie de producţie enzime”, sat Medieş Râturi, comuna Medieşul Aurit, judeţul Satu Mare, titular SC XD Food Sciences SRL Medieşul Aurit.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264410722, fax  0264412914, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.11.2011.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B,fax 0264- 412914, precum şi la următoarea adresă de e-mail office @arpmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.11.2011.

Data afişării pe site: 4 octombrie 2011