Back

Anunt public privind Decizia de incadrare a solicitarii de revizuire pentru proiectul „ Canalizare ape uzate in localitatile Berindu si Mihaiesti si statie de epurare in localitatea Mihaiesti, comuna Sînpaul”, amplasat in comuna Sinpaul, Titular : CONUMA SÎNPAUL.

ANUNT PUBLIC

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei de incadrare a solicitarii de revizuire pentru proiectul „ Canalizare ape uzate in localitatile Berindu si Mihaiesti si statie de epurare in localitatea Mihaiesti, comuna Sînpaul”, amplasat  in comuna Sinpaul, Titular : CONUMA SÎNPAUL.

       Decizia A.R.P.M. Cluj-Napoca, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca , Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni intre orele 8.30-18.30 si marti - vineri, între orele 8.30-16:30 si la sediul Comunei Sînpaul, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Observatiile /contestatiile publicului se primesc la sediul ARPM Cluj-Napoca in termen de 13 zile de la data afisarii prezentului anunt .

Data afisarii pe site: 04.04.2012

Documente atasate

Proiect revizuire Sinpaul 2012