Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru Depozit pentru comerţ cu ridicata al produselor chimice (produse de uz fitosanitar)” amplasat com. Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, str. Refomată, nr. 396, jud. Cluj în titular: SC RITAK SRL