Back

Anunţ public privind decizia de emitere a AIM revizuită titular: SC Aramis Invest SRL Baia Mare, jud. Maramureş

ANUNţ PUBLIC

 ARPM Cluj Napoca, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a AIM nr. 113-NV6/04.03.2010 titular SC Aramis Invest SRL Baia Mare, jud. Maramureş.

  Ataşăm Decizia nr. 36-NV6/AIM din 02.12.2011  

    Data afişării anunţului 12.12.2011.

Documente atasate

Decizia de emitere AIM revizuita SC Aramis Invest SRL Baia Mare