Back

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare fermă de porci pentru reproducţie”; titular:SC Suinprod Pig SRL

ANUNT PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare fermă de porci pentru reproducţie”, propus a fi realizat în Pir, judeţul Satu Mare, titular SC Suinprod Pig SRL, loc. Racşa, nr. 619, jud. Satu Mare.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publiculuiinteresat se primesc la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 8 zile de la data afişării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului 21.11.2011

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/proiectAcordModernizarefermascroafeloc.Pirjud.satuMaretitularSuinprodSRL.pdf