Back

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere fermă de suine”; titular: SC Veres Agro Prod Com SRL Pişcolt

ANUNT PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere fermă de suine”, propus a fi realizat în Andrid, judeţul Satu Mare, titular: SC Veres Agro Prod Com SRL Pişcolt, judeţul Satu Mare.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publiculuiinteresat se primesc la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 8 zile de la data afişării prezentului anunţ.

 Data afişării anunţului 21.11.2011

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/proiectAcordExtinderefermasuineloc.Andridjud.SatuMaretitularVeresAgroprodSRL.pdf