Back

Anunţ public privind "PUZ- introducere teren în intravilan pentru zonă de turism şi agrement", loc. Beliş, jud. Cluj, titular: SC Complex Service ML SRL Cluj-Napoca

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că: PUZ- introducere teren în intravilan pentru zonă de turism şi agrement, loc. Beliş, jud. Cluj, titular: SC Complex Service ML SRL Cluj-Napoca nu necesită evaluare de mediu,deoarece nu se propun activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului iar din datele privind conservarea biodiversităţii a rezultat că: pe amplasament nu se identifică habitate sau specii care să necesite conservare şi nu vor fi fragmentate habitate protejate ca urmare a implementării planului. Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 16 septembrie 2011