Back

Anunţ Public la depunere solicitare de emitere a acordului de mediu Pentru proiectul “D.T.A.C. Construire centru de agrement pentru echitatie si activitati satesti , racorduri , bransamente , imprejmuire proprietate , amenajari aferente”, Titular proiect: JAKABFFY BARNA SAMU ,KALLAY ENIKO

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “D.T.A.C. Construire centru de agreement pentru echitatie si activitati satesti , racorduri , bransamente , imprejmuire proprietate , amenajari aferente“, propus a fi amplasat în localitatea Ploscosi , fn,jud. Cluj.Titular: Jakabffi Barna , Kallay Eniko

Informaţiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 tel.0264-4410722;0264 410727   în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 şi la sediu,  în zilele de luni-vineri între orele 8.00-16.00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj –Napoca ,Calea Dorobantilor nr.99 , Bl.9B , cod 400609 , fax:0264 412914,e-mail:office@arpmcj.anpm.ro

 Data afişării pe site:  07.05. 2012