Back

Anunţ Public la depunere solicitare de emitere a acordului de mediu Pentru proiectul “Amenajare spatiu de agrement “, titular proiect Onac Maria,

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Amenajare spatiu de agrement“, propus a fi amplasat în loc. Belis, sat Poiana Horia,  judetul  Cluj.Titular: Onac Maria

Informaţiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 tel.0264-4410722;0264 410727   în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 şi la sediul ,în zilele de luni-vineri între orele 8.00-16.00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj –Napoca ,Calea Dorobantilor nr.99 , Bl.9B , cod 400609 , fax:0264 412914,e-mail:office@arpmcj.anpm.ro

Data afişării pe site:  25.04. 2012