Back

anunt public depunere solicitare acord SC ALE AVIS

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj–Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire locuinţe collective P+2E+Er, extindere utilităţi şi branşamente”, propus a fi realizat în com. Floreşti, str. Şesul de Sus, fn, jud. Cluj titular: SC ALE AVIS SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj–Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30, 16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul titularului SC ALE AVIS SRL, Gilău, str. Principală, nr. 639, jud. Cluj, în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj–Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro.

Data Afişării: 06.11.2011