Back

Anunţ public asupra proiectul “Construire depozit de materiale de construcţii, spălătorie auto, vulcanizare şi birouri”, propus a fi amplasat în comuna Ceanu Mare, sat Ceanu Mare, nr. 102C, judeţul Cluj, titular: S.C. BIO CAR S.R.L

 

ANUNŢ PUBLIC

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire depozit de materiale de construcţii, spălătorie auto, vulcanizare şi birouri”, propusa fi amplasat încomuna Ceanu Mare, sat Ceanu Mare, nr. 102C, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – vineri între orele 8:00-16:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

/files/My Folder/Decizii/ProiectdecizieSCBIOCARSRL.doc

Data afişării pe site: 29 martie 2012