Back

Anunţ public asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea zonei turistice “Ursoaia” – domeniul schiabil”, Poiana Horea, com. Beliş, jud. Cluj, titular Primăria Comunei Horea

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediupentru proiectul Dezvoltarea zonei turistice “Ursoaia” – domeniul schiabil”,propus a fi amplasat în localitatea Poiana Horia, sectorul Ursoaia, nr. fn, zona conform planului de situaţie, com. Beliş, titular: Primăria Comunei Horea.

Proiectul acordului de mediuşi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca,Calea Dorobanţilor, nr. 99,în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro/.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca,Calea Dorobanţilor, nr. 99, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ,până la data de  14.10.2011.

Data afişării pe site: 6 octombrie 2011

strong>