Back

Anunţ public - PUG-Comuna Tulca, judeţul Bihor, titular: Primăria Comunei Tulca, judeţul Bihor

Anunţ public

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că PUG-Comuna Tulca, judeţul Bihor,titular: Primăria Comunei Tulca, judeţul Bihor, nu necesită evaluare de mediu deoarece:

·        pe teritoriul administativ a comunei nu se află arii naturale protejate,

·        planul propune modificări fără impact semnificativ advers asupra mediului faţă de PUG-ul aprobat în anul 2001

·        se introduce în intravilan o suprafaţa mică de teren de circa 11 ha (majoritatea cu funcţiunea zone de locuit),

·        sunt respectate distanţele de protecţie sanitară

·        sunt luate măsuri pentru minimizarea impactului asupra mediului.

Planul urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

 

           

 

 

Data:29.12.2011