Back

Anunţ public - „ Forajul sondei de explorare- evaluare A1 Nasal, comuna Taga, judetul Cluj “”, amplasat in extravilanul localitatii Nasal, comuna Taga, judeţul Cluj . titular SC AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti

Anunţ public

      Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „ Forajul sondei de explorare- evaluare A1 Nasal, comuna Taga, judetul Cluj “”, amplasat in extravilanul localitatii Nasal, comuna Taga, judeţul Cluj . titular      SC AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Documente atasate

Proiect fara EIM AmromcoEnergyA1Nasal