Back

Anunt privind etapa de incadrare pentru proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, propus a fi amplasat: CMID-localitatea Sârbi, comuna Fărcaşa; staţii de transfer: Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei, Mosei; închidere depozite urbane: Satu Nou de Jos(comuna Groşi), Sighetu Marmaţiei, Seini, Arinieş(Borşa), Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş; 7 puncte de colectare deşeuri voluminoase: Baia Mare, Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare, Sighetu Marmaţiei , Seini, Borşa, Vişeu de Sus, titular: Consiliul Judeţean Maramureş

ANUNŢ PUBLICâ

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat asupra luării de către ARPM Cluj-Napoca a deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului şi evaluarii adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş,propus a fi amplasat: CMID-localitatea Sârbi, comuna Fărcaşa; staţii de transfer: Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei,  Mosei;  închidere depozite urbane: Satu Nou de Jos(comuna Groşi), Sighetu Marmaţiei, Seini, Arinieş(Borşa), Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş; 7 puncte de colectare deşeuri voluminoase: Baia Mare, Târgu Lăpuş,  şomcuta Mare, Sighetu Marmaţiei, Seini, Borşa, Vişeu de Sus,titular: Consiliul Judeţean Maramureş.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410722, fax  0264 412 914, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la decizia de încadrare până la data de 9.11.2011(în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ).

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B,precum şi la următoarea adresă de e-mail office @arpmcj.anpm.ro, până la data de  14.11.2011(în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ).

Data afişării pe site: 1 noiembrie 2011

strong>