Back

Anunt privind etapa de incadrare pentru proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor”, propus a fi amplasat: instalaţie de tratare mecano-biologică: Oradea, staţii de transfer şi staţii de sortare: Salonta, Marghita, Beiuş; staţie de transfer: Săcuieni, optimizare staţie de transfer: Aleşd, optimizare staţie de sortare: Valea lui Mihai, platformă pentru stocare deşeuri: Ştei, închidere 8 depozite urbane: Oradea, Beiuş, Aleşd, Săcuieni, Ştei, Marghita, Valea lui Mihai, Salonta, titular: Consiliul Judeţean Bihor

ANUNţ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat asupra luării de către ARPM Cluj-Napoca a deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului şi fara parcurgerea celorlalte etape a evaluarii adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor,propus a fi amplasat: instalaţie de tratare mecano-biologică: Oradea, staţii de transfer şi staţii de sortare: Salonta, Marghita,  Beiuş; staţie de transfer: Săcuieni, optimizare staţie de transfer: aleşd,optimizare staţie de sortare: Valea lui Mihai, platformă pentru stocare deşeuri: ştei, închidere 8 depozite urbane: Oradea, Beiuş, Aleşd, Săcuieni, ştei, Marghita, Valea lui Mihai, Salonta,titular: Consiliul Judeţean Bihor.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410722, fax  0264 412 914, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la decizia de încadrare până la data de 10.04.2012(în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ).

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B,precum şi la următoarea adresă de e-mail office @arpmcj.anpm.ro, până la data de  16.04.2012(în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ).

Data afişării anunţului pe site: 02.04.2012

Documente atasate

proiect Decizie SMID BH