Back

Anunt încadrare pentru, derogarea de la amenajamentul UP V Valea Vinului ua-urile : 13A-33A, 83A, 97B, 103C, 119A-125A şi UP IX Valea Mare ua-urile: 42B-43B, titular: Directia Silvica Bistriţa- Nasaud, Ocolul Silvic Valea Vinului,

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că derogarea de la amenajamentul UP V Valea Vinului ua-urile: 13a-33a, 83a, 97b, 103c, 119a-125a şi UP IX  Valea Mare ua-urile: 42b-43B,titular: Direcţia Silvică Bistriţa- Năsăud, Ocolul Silvic Valea Vinului,nu necesită evaluare de mediu deoarece lucrările prevăzute prin amenajament se execută asigurându-se conservarea habitatelor şi speciile protejate,propune marcarea arborilor rupţi,  uscaţi şi doborâţi de vânt, care pot constitui focar de infecţie pentru arboretul din jurconsiderând aceastăacţiune necesarăpentru managementul durabil al ariei naturale protejate, având în vedere şi avizul favorabil alAdministraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei nr. 1310/28.09.2011 şi 1317/03.10.2011, cu avizul Consililului Stiinţific al PNMR nr. 46/2011 şi 48/2011, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 17.01.2012