Back

Anunt încadrare pentru, Derogarea de la amenajamentul UB-I Parva, ua-urile: 42B, 43C, 43D, 48D şi 49E, titular: Directia Silvica Bistriţa- Nasaud, Ocolul Silvic Valea Vinului,

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că Derogarea de la amenajamentul UB-I Parva, ua-urile: 42B, 43C, 43D, 48D şi 49E,titular: Direcţia Silvică Bistriţa- Năsăud, Ocolul Silvic Valea Vinului,nu necesită evaluare de mediu deoarece lucrările prevăzute prin derogarea de la amenajament nu afecteazăhabitate şi specii protejate, nu sunt cuprinse lucrări prevăzute în anexa II la HG 445/2009, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 17.01.2012