Back

Anunt încadrare pentru, Addendumul întocmit pentru prelungirea perioadei de valabilitate cu încă doi ani 2012-2013 a amenajamentului silvic UP V Valea Vinului ua-urile:: 41 A-58 B, titular: Directia Silvica Bistriţa- Nasaud, Ocolul Silvic Valea Vinului,

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că Addendumul întocmit pentru prelungirea perioadei de valabilitate cu încă doi ani 2012-2013 a amenajamentului silvic UP V Valea Vinului ua-urile:: 41 A-58 B,titular: Directia Silvica Bistriţa- Nasaud, Ocolul Silvic Valea Vinului,nu necesită evaluare de mediu deoarece prin amenajament nu se propun lucrări în zona de conservare specială, în parcela 48 B aflată lângă zona de conservare specială se vor realiza numai lucrări de conservare nu se vor realiza tăieri de produse principale, tăierile de regenerare(progresive-racordare) în ua-urile: 44D şi 46 C se vor executa numai în perioada 15.09-30.04 pentru a nu aduce prejudiciu seminţişului, solului, florei existente, arbuştilor, fără a afecta habitatele şi Addendumuleste aprobat de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei prin adresa nr.1163/29.12.2011,planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 17.01.2012