Back

Anunt incadrare pentru Derogarea de la prevederile Amenjamentului Ocolului Silvic Huedin pentru U.B. I Săcuieu, U.A: 34 C, 103C, 106C şi 97F, titular: Direcţia Silvica Cluj, Ocolul Silvic Huedin

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat că Derogarea de la prevederile Amenajamentul Silvic Huedin pentru UB I SacuieuU.A: 34 C, 103C, 106C şi 97F (proprietate publică privată a comunei Sacuieu), titular: Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Huedin nu necesită evaluare de mediu,deoarece lucrările propuse prin derogare sunt aprobate de Administraţia Parcului Natural Munţii Apuseni prin adresa nr. 4448/21.09.2011 şi se propune marcarea arborilor uscaţi, doborâţi şi rupţi de vînt, infestaţi cu ipidae, care pot constitui focar de infecţie pentru arboretul din jur,considerând aceastăacţiune necesarăpentru managementul durabil al ariei naturale protejate,planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 3 octombrie 2011