Back

Anunt incadrare pentru , Derogarea de la prevederile Amenajamentul Silvic UB I Mărişel (proprietate publică privată a comunei Mărişel), titular: Direcţia Silvica Cluj, Ocolul Silvic Beliş,

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că Derogarea de la prevederile Amenajamentul Silvic UB I  Mărişel (proprietate publică privată a comunei Mărişel), titular:Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Beliş nu necesită evaluare de mediu,deoarece derogarea de la amenajament propune marcarea arborilor uscaţi, doborâţi şi rupţi de vînt, care pot constitui focar de infecţie pentru arboretul din jur,considerând aceastăacţiune necesarăpentru managementul durabil al ariei naturale protejate,planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

Data afisarii pe site: 14.09.2011