Back

Anunt etapa de incadrare, Proiect fara EIM UBB Cluj

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Reabilitare campus - Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul UBB- Reabilitare si modernizarea terenurilor de sport, reabilitarea cailor de acces, reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, reabilitarea si modernizarea sistemului de iliuminat perimetral” Cluj-Napoca, amplasat in localitatea Cluj-Napoca,  str. Pandurilor nr. 7, judeţul Cluj . titular UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ-NAPOCA .

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afisarii pe site: 17.02.2012

Documente atasate

Proiect fara EIM UBB Cluj