Back

Anunt etapa de incadrare SC ROBERT BOCH ROMANIA RBRO SRL

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:FABRICA DE PRODUCTIE -AE, amenajari exterioare, imprejmuiri, organizare de santier, propus a fi amplasat în com Jucu, loc Jucu Herghelie, Parc Industrial  Tetarom III; titular :  SC ROBERT BOSCH ROMANIA  RBROSRL

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni -vineri intre orele 8,00-16,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro     

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data afisarii pe site : 01.03.2012

Documente atasate

proiectul deciziei etapei de incadrare pt SC ROBERT BOCH ROMANIA RBRO SRL