Back

Anunt etapa de incadrare SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA pentru: demolare: hală încărcare, hală uscare, turn elevatoare, sală convector

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:demolare: hală încărcare, hală uscare, turn elevatoare, sală convectorpropus a fi amplasat înCluj Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj; titular : SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA

            Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data afisarii pe site: 14.12.2011

Documente atasate

proiectul deciziei etapei de incadrare pt SC LAFARGE CIMENT-pt demolare