Back

Anunt etapa de incadrare SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA pentru: Construire terminal nou de ciment, statie incarcare auto, imprejmuire zona amplasament, bariere si case poarta, drumuri si platforme, gospodarie de apa, retele exterioare, instalatii de canalizare menajera, de colectare, inmagazinare si epurare ape meteorice

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:Construire terminal nou de ciment, statie incarcare auto, imprejmuire zona amplasament, bariere si case poarta, drumuri si platforme, gospodarie de apa, retele exterioare, instalatii de canalizare menajera, de colectare, inmagazinare si epurare ape meteoricepropus a fi amplasat înCluj Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj; titular : SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA

            Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data afisarii pe site: 14.12.2011

Documente atasate

proiectul deciziei etapei de incadrare pt SC LAFARGE CIMENT-pt construire