Back

Anunt etapa de incadrare MINESA

ANUNT PUBLIC

      Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Demolare constructie existenta ( instalatie pilot preparare sulf ) ”, amplasat in localitatea Cluj-Napoca, str. T. Vladimirescu nr. 15-17, judeţul Cluj . titular SC MINESA ICPM SA .

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro;

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afisarii pe site: 03.02.2012

Documente atasate

Proiect fara EIM Minesa Demolare