Back

Anunt etapa de incadrare Comuna Cuzdrioara pentru: prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Cuzdrioara, judetul Cluj

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Cuzdrioara, judetul Clujpropus a fi amplasat înlocalitatile Cuzdrioara si Manasturel, com Cuzdrioara; titular :  comuna Cuzdrioara

            Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data afisarii pe site: 05.01.2012

Documente atasate

proiectul deciziei etapei de incadrare pt. comuna Cuzdrioara