Back

Anunt etapa de incadrare ARHIEPISCOPIA ORTODOXA A VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI pentru: construire camin de batrani cu anexe, imprejmuire si bransamente

ANUNT PUBLIC

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:construire camin de batrani cu anexe, imprejmuire si bransamentepropus a fi amplasat înloc. Popesti, fn, com Baciu; titular :  ARHIEPISCOPIA ORTODOXA A VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI

            Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data afisarii pe site: 09.12.2011

Documente atasate

proiect decizie arhiepiscopia Cluj