Back

Anunt etapa de incadrare SC MOBI STAL SRL pentru: cresterea competitivitatii societatii SC MOBI STAL SRL, prin dezvoltarea activitatii principale

ANUNŢ PUBLIC

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul :  cresterea competitivitatii societatii SC MOBI STAL SRL, prin  dezvoltarea activitatii principale  propus a fi amplasat în Campia Turzii, str. Teilor; titular :  SC MOBI STAL SRL

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 28 septembrie 2011

strong>