Back

Anunt etapa de incadrare SC Global Distribution Group SRL pentru: extindere si reabilitare cladire si schimbare de destinatie in fabrica de prelucrare a laptelui

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul : extindere si reabilitare cladire si schimbare de destinatie in fabrica de prelucrare a laptelui propus a fi amplasat în Dej, str. Bistritei, nr.63; titular :  SC Global Distribution Group SRL.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 6 octombrie 2011

strong>