Back

Anunt etapa de incadrare SC GL HIDRO ENERGY SRL pentru: construire parc fotovoltaic in Valea lui Cati, com Ceanu Mare, jud. Cluj

ANUNŢ PUBLIC

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: construire parc fotovoltaic in Valea lui Cati, com Ceanu Mare, jud. Cluj,  propus a fi amplasat în Valea lui Cati, fn, com Ceanu Mare; titular :  SC GL HIDRO ENERGY SRL

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 26 octombrie 2011

em>