Back

Anunt etapa de incadrare S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sucursala Tg. Mures pentru: Instalaţii tehnologice pentru punerea în producţie a structurii de gazeificare Cojocna prin producere de energie electrica

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:Instalaţii tehnologice pentru punerea în producţie a structurii de gazeificare Cojocna prin producere de energie electricapropus a fi amplasat încom. Căianu si Cojocna, localităţile Căianu, Văleni, Cojocna, jud. Cluj; titular:  S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sucursala Tg. Mures

            Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data publicarii pe Site: 30.11.2011

Documente atasate

proiect decizie incadrareS.N.G.N. ROMGAZ S.A. sucursala Tg. Mures, pt. proiectul “Instalaţii tehnologic pt prod curent electrice