Back

anunt emitere acord de mediu si proiectul acordului de mediu pt. SC CONSTRUCCIONES SOLIDEZ SRL

ANUNŢ PUBLIC

      Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul cariera de dacit Horhizu-Solidez, amplasat in localitatea Poieni, judeţul Cluj . titular : SC CONSTRUCCIONES SOLIDEZ SRL

          Proiectul acordului de mediu şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la  sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt .

Data afişării pe site: 22.11.2011

 

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/proiectacordmediuptSCConstruccionesSolidezSRL.doc