Back

Anunt decizie încadrare SEA_ Derogare de la prevederile amenajamentului silvic Somesul Rece, titular Ocolul Silvic Somesul Rece

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că Derogare de la Amenajamentul Ocolului Silvic Someşul Rece, titular Ocolul Silvic Someşul Rece, nu necesită evaluare de mediu,deoarece extragerea arborilor afectaţi de doborâturi şi vânt este necesară pentru managementul ariei naturale protejate conform art. 28. alin. 2 din OUG 57 /2007. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 4 noiembrie 2011